Coaching

Nordlys Coaching er en holistisk udviklings- og læringsproces, hvor du får en effektiv støtte i dit arbejde med dig selv. I en coaching proces øger du dine personlige kompetencer, så du mere målrettet kan udnytte dine evner og ressourcer og finde måder at vende modstand og modgang til styrke og fremdrift. I Nordlys coaching arbejdes der med alle sider af livet: Det private eller erhvervsmæssige, det handlingsorienterede, følelsesmæssige, intellektuelle og spirituelle.

En coaching session er altid nøje tilpasset det tema, du ønsker at arbejde med, og de aspekter du ønsker, jeg skal inddrage.

I coaching samtalen sætter du og jeg fokus på det, som optager dig her og nu: Privat og professionelt og i din personlige udvikling. Du får effektfuldt input og sparring, så du kan udvikle dine potentialer, realisere dine visioner og overvinde modstand.