Kurser

Massage til Handicappede vinder mere og mere indpas og er blevet et tilbud til stor glæde for mange. Som personale eller pårørende har man ofte brug for redskaber og kommunikations færdigheder, der ligger ud over det talte sprog. Færdigheder der gør, at man på en nænsom måde kan nå dybereliggende ressourcer og hertil er massage et unikt redskab.

  • Massage et pædagogisk redskab til handicappede og ældre medborger
  • Massage i skolen, børnehaven og dagpleje.
  • Babymassage med mor/far barn
  • Intro i klangmassage

De massagekurser jeg tilrettelægger og afholder, tager altid afsæt i jeres og institutionens/ foreningens konkrete ønsker og behov.
Kursernes længde varierer også efter aktuelt ønske. (fra 6 til ca. 30 timer.)

Kurserne afholdes efter ønske på hverdage eller henover weekender.

Massagen der undervises i er Klassisk Nordlys Massage. Kursusprisen varierer efter længde, indhold og tidsrum, så kontakt mig for et tilbud og en folder.